preloader Váš formulár sa odosiela.
Vydržte prosím

Reklamačný formulár

Typ osoby

Zvoľte typ

Kontaktné údaje

Napíšte názov firmy
Napíšte meno
Napíšte priezvisko
Napíšte adresu
Napíšte mesto / obec
Napíšte poštové smerovacie číslo
Napíšte IČO
Napíšte DIČ
Napíšte IČO DPH
Napíšte telefónne číslo, napr. +421 902 123 123
Napíšte emailovú adresu v správnom tvare

Údaje o reklamácii

Vpíšte čislo faktúry, účtenky alebo objednávky
Napíšte značku / typ zariadenia
Napíšte dátum predaja
Vyberte spôsob doručenia na predajňu
Vyberte prosím, akým spôsobom prebehne doručenie opraveného produktu
Napíšte popis závady
V prípade potreby vpíšte ďaľšie doplňujúce informácie
Je možné označiť aj viacej obrázkov. Maximálna veľkosť obrázka je 1MB.
Top