Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard International so sídlom v Bruseli je súkromná spoločnosť vo vlastníctve Spoločnosť Bain Capital Partners LLC a je spoločnosť s vedúcim postavením na trhu s obstarávacími predmetmi pre rezidenčné, obchodné a inštitucionálne projekty. 
Spoločnosť pôsobí vo viac ako 20 krajinách Európy, Stredného východu, Afriky a Latinskej Ameriky. S podporou 20 európskych výrobných závodov ponúkame produkty najvyššej úrovne, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy.
Inovácie sa odrážajú v celej histórii Ideal Standard. V roku 1969 vyvinuli prvé závesné WC, v roku 1970 prvú kazetu s keramickými diskam.
Cieľom je minimalizovať dopad výroby na životné prostredie a preto neustále zlepšuje politiku ochrany životného prostredia.

zvyčajne do 15 dní
zvyčajne do 15 dní
zvyčajne do 13 dní
zvyčajne do 13 dní
zvyčajne do 14 dní
zvyčajne do 14 dní
zvyčajne do 10 dní
zvyčajne do 10 dní
zvyčajne do 15 dní
zvyčajne do 15 dní
zvyčajne do 13 dní
zvyčajne do 13 dní
zvyčajne do 15 dní
zvyčajne do 15 dní